Công ty chuyên cung cấp thiết bị và nội thất phòng thí nghiệm MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ ~ Thiết bị Nội thất phòng lab SCS

Tìm kiếm

Buồng tắm khí - Air shower cho phòng sạch inox 304

Buồng tắm khí - Air shower cho phòng sạch inox 304

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 4 VỊ TRÍHÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐCMODEL: HS334-04 


Nhiệt độ: - Khoảng nhiệt độ: Max 350oC
 - Độ chính xác: ±1oC
 - Điều khiển: PID
 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút
Công suất nhiệt: 1400WKhuấy: - Khả năng: 4 vị trí
 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm
 - Hiển thị: Scale
 - Khả năng khuấy tối đa: 1000ml
Bề mặt gia nhiệt: Ceramic - Kích thước vùng khuấy: 300x300 mm
 - Kích thước tổng thể: 310x430x120 mm
 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz
 - Trọng lượng: 9.4Kg
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍHÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐCMODEL: HS326-06 Nhiệt độ: - Khoảng nhiệt độ: Max 350oC
 - Độ chính xác: ±1oC
 - Điều khiển: PID
 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút
Công suất nhiệt: 1200WKhuấy: - Khả năng: 6 vị trí
 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm
 - Hiển thị: Scale
 - Khả năng khuấy tối đa: 500ml
Bề mặt gia nhiệt: Ceramic - Kích thước vùng khuấy: 300x210 mm
 - Kích thước tổng thể: 310x340x120 mm
 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz

 - Trọng lượng: 9.3Kg
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 4 VỊ TRÍHÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐCMODEL: HSD334-01 Nhiệt độ: - Khoảng nhiệt độ: Max 350oC
 - Độ chính xác: ±1oC
 - Điều khiển: PID
 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút
Công suất nhiệt: 1400WKhuấy: - Khả năng: 4 vị trí
 - Tốc độ khuấy: 150 ~1500rpm
 - Hiển thị: Digital
 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút
 - Khả năng khuấy tối đa: 1000ml
Bề mặt gia nhiệt: Ceramic - Kích thước vùng khuấy: 300x300 mm
 - Kích thước tổng thể: 310x430x120 mm
 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz
 - Trọng lượng: 7.7Kg
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍHÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐCMODEL: HSD326-01 Nhiệt độ: - Khoảng nhiệt độ: Max 350oC
 - Độ chính xác: ±1oC
 - Điều khiển: PID
 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút
Công suất nhiệt: 1200WKhuấy: - Khả năng: 6 vị trí
 - Tốc độ khuấy: 150 ~1500rpm
 - Hiển thị: Digital
 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút
 - Khả năng khuấy tối đa: 500ml
Bề mặt gia nhiệt: Ceramic - Kích thước vùng khuấy: 300x210 mm
 - Kích thước tổng thể: 310x340x120 mm
 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz
 - Trọng lượng: 6.8Kg

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍ
HÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐCMODEL: HS12-03PNhiệt độ: - Khoảng nhiệt độ: Max 380oC
 - Điều khiển: scale (nhiệt độ)
 - Điều khiển: Analog (núm vặn)
Công suất nhiệt: 350x3WKhuấy: - Khả năng: 3 vị trí
 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm
 - Hiển thị: scale (vòng/phút)
 - Khả năng khuấy tối đa: 1000ml
Bề mặt gia nhiệt: Ceramic - Kích thước vùng khuấy: 120x120 mm
 - Kích thước tổng thể: 410x250x125 mm
 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz
 - Trọng lượng: 6.3Kg
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍHÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐCMODEL: HS15-03PNhiệt độ: - Khoảng nhiệt độ: Max 380oC
 - Điều khiển: scale (nhiệt độ)
 - Điều khiển: Analog (núm vặn)
Công suất nhiệt: 480x3WKhuấy: - Khả năng: 3 vị trí
 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm
 - Hiển thị: scale (vòng/phút)
 - Khả năng khuấy tối đa: 2000ml
Bề mặt gia nhiệt: Ceramic - Kích thước vùng khuấy: 150x150 mm
 - Kích thước tổng thể: 500x280x125 mm
 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz
 - Trọng lượng: 7.7Kg
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍHÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐCMODEL: HS12-06P Nhiệt độ: - Khoảng nhiệt độ: Max 380oC
 - Điều khiển: scale (nhiệt độ)
 - Điều khiển: Analog (núm vặn)
Công suất nhiệt: 350x6WKhuấy: - Khả năng: 6 vị trí
 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm
 - Hiển thị: scale (vòng/phút)
 - Khả năng khuấy tối đa:1000ml
Bề mặt gia nhiệt: Ceramic - Kích thước vùng khuấy: 120x120 mm
 - Kích thước tổng thể: 830x250x125 mm
 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz
 - Trọng lượng: 12Kg
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 6 VỊ TRÍHÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐCMODEL: HS15-26P Nhiệt độ: - Khoảng nhiệt độ: Max 380oC
 - Điều khiển: scale (nhiệt độ)
 - Điều khiển: Analog (núm vặn)
Công suất nhiệt: 480x6WKhuấy: - Khả năng: 6 vị trí
 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm
 - Hiển thị: scale (vòng/phút)
 - Khả năng khuấy tối đa:2000ml
Bề mặt gia nhiệt: Ceramic - Kích thước vùng khuấy: 150x150 mm
 - Kích thước tổng thể: 540x450x125 mm
 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz
 - Trọng lượng: 13.5Kg
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍHÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐCMODEL: HSD120-03P Nhiệt độ: - Khoảng nhiệt độ: Max 380oC
 - Độ chính xác: ±1oC
 - Điều khiển: scale (nhiệt độ)
 - Điều khiển: hiện số PID
 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút
Công suất nhiệt: 350x3WKhuấy: - Khả năng: 3 vị trí
 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm
 - Hiển thị: Kỹ thuật số
 - Khả năng khuấy tối đa: 1000ml
Bề mặt gia nhiệt: Ceramic - Kích thước vùng khuấy: 120x120 mm
 - Kích thước tổng thể: 480x260x125 mm
 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz
 - Trọng lượng: 7.3Kg
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 3 VỊ TRÍHÃNG SẢN XUẤT: MTOPS - HÀN QUỐCMODEL: HSD150-03P Nhiệt độ: - Khoảng nhiệt độ: Max 380oC
 - Độ chính xác: ±1oC
 - Điều khiển: scale (nhiệt độ)
 - Điều khiển: hiện số PID
 - Hẹn giờ: 99 giờ 59 phút
Công suất nhiệt: 480x3WKhuấy: - Khả năng: 3 vị trí
 - Tốc độ khuấy: 100 ~1500rpm
 - Hiển thị: Kỹ thuật số
 - Khả năng khuấy tối đa: 2000ml
Bề mặt gia nhiệt: Ceramic - Kích thước vùng khuấy: 150x150 mm
 - Kích thước tổng thể: 510x300x125 mm
 - Nguồn điện: 220 V 50/60 Hz

 - Trọng lượng: 8.3Kg

0 nhận xét:

SẢN PHẨM BÁN CHẠY