Công ty chuyên cung cấp thiết bị và nội thất phòng thí nghiệm BẾP GIA NHIỆT PHÒNG THÍ NGHIỆM ~ Thiết bị Nội thất phòng lab SCS

Tìm kiếm

Buồng tắm khí - Air shower cho phòng sạch inox 304

Buồng tắm khí - Air shower cho phòng sạch inox 304

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

BẾP GIA NHIỆT PHÒNG THÍ NGHIỆM

BẾP GIA NHIỆT
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP12
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Nhiệt độ tối đa: 380oC
 - Công suất: 350W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 120x120mm
 - Khối lượng máy: 1.8 kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz


BẾP GIA NHIỆT

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP15 
- Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Nhiệt độ tối đa: 380oC
 - Công suất: 480W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 150x150mm
 - Khối lượng máy: 1.9 kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

BẾP GIA NHIỆT
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: MS100 (HP100) 
- Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Nhiệt độ tối đa: 380oC
 - Công suất: 680W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 180x180mm
 - Khối lượng máy: 2.8kg


 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP320 
- Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc
 - Nhiệt độ tối đa: 350oC
 - Công suất: 1200W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x210mm
 - Khối lượng máy: 4.4kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP330 
- Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc
 - Nhiệt độ tối đa: 350oC
 - Công suất: 1400W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x300mm
 - Khối lượng máy: 5.5kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP630 
- Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc
 - Nhiệt độ tối đa: 320oC
 - Công suất: 2000W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 600x300mm
 - Khối lượng máy: 12kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP120D 
- Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Nhiệt độ tối đa: 380oC
 - Công suất: 350W
 - Cái đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 120x120mm
 - Khối lượng máy: 2 kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP150D 
- Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Nhiệt độ tối đa: 380oC
 - Công suất: 480W
 - Cái đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 150x150mm
 - Khối lượng máy: 2.1 kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP180D 
- Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Nhiệt độ tối đa: 380oC
 - Công suất: 680W
 - Cái đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 180x180mm
 - Khối lượng máy: 2.9 kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ HIỆN SỐ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP320D 
- Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc
 - Nhiệt độ hiện số cài đặt tối đa: 350oC
 - Cài đặt thời gian gia nhiệt hiện số tối đa 99 giờ 59 phút
 - Công suất: 1200W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x210mm
 - Khối lượng máy: 4.6kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP330D 
- Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc
 - Nhiệt độ hiện số cài đặt tối đa: 350oC
 - Cài đặt thời gian gia nhiệt hiện số tối đa 99 giờ 59 phút
 - Công suất: 1400W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x300mm
 - Khối lượng máy: 5.7kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP630D 
- Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc
 - Nhiệt độ hiện số cài đặt tối đa: 350oC
 - Cài đặt thời gian gia nhiệt hiện số tối đa 99 giờ 59 phút
 - Công suất: 2000W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 600x300mm
 - Khối lượng máy: 12kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: DMB-1 
- Bộ gia nhiệt khô dùng cho các phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y tế
 - Hiển thị số nhiệt độ cài đặt từ RT+5 đến 200oC
 - Hiển thị số thời gian cài đặt tới tối đa 99h 59 phút
 - Số lượng block: 1 kích thước (WxDxH) 104x800x53mm
 - Công suất gia nhiệt: 250W
 - Khối lượng máy: 2.1kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 

 - Block gia nhiệt tùy chọn
BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: DMB-2 
- Bộ gia nhiệt khô dùng cho các phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y te.
 - Hiển thị số nhiệt độ cài đặt từ RT+5 đến 200oC
 - Hiển thị số thời gian cài đặt tới tối đa 99h 59 phút
 - Số lượng block: 2 kích thước (WxDxH) 104x800x53mm
 - Công suất gia nhiệt: 350W
 - Khối lượng máy: 2.8kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 - Block gia nhiệt tùy chọn 


BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: DMB-3 
- Bộ gia nhiệt khô dùng cho các phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y tế….
 - Hiển thị số nhiệt độ cài đặt từ RT+5 đến 200oC
 - Hiển thị số thời gian cài đặt tới tối đa 99h 59 phút
 - Số lượng block: 3 kích thước (WxDxH) 104x800x53mm
 - Công suất gia nhiệt: 450W
 - Khối lượng máy: 3.5kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

 - Block gia nhiệt tùy chọn

0 nhận xét:

SẢN PHẨM BÁN CHẠY