Công ty chuyên cung cấp thiết bị và nội thất phòng thí nghiệm Bộ kit thử β-Glucan ~ Thiết bị Nội thất phòng lab SCS

Tìm kiếm

Buồng tắm khí - Air shower cho phòng sạch inox 304

Buồng tắm khí - Air shower cho phòng sạch inox 304

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Bộ kit thử β-Glucan

Bộ kit thử β-Glucan (Yeast & Mushroom)
Hãng sản xuất: Megazyme-Ireland

Code : K-YBGL 

 - Để xác định 1,3:1,6-beta-glucan và α-glucan trong chế phẩm men.
 - Số lượng: 100 assays per kit 
Một hộp gồm 6 chai( Bottle)
 - Chai 1: exo-1,3-β-Glucanase (100 U/mL) plus β-Glucosidase 
(20 U/mL) suspension, 2.0 mL.
Ổn định> 4 năm tại 4 ° C.
 - Chai 2: Amyloglucosidase (1630 U/mL) plus invertase 
(500 U/mL) solution in 50 % v/v glycerol, 20 mL.
Ổn định cho > 2 năm / 4 ° C hoặc > 4 năm ở nhiệt độ -20 ° C.
 - Chai 3: GOPOD Reagent Buffer.Buffer (48 mL, 
pH 7.4), p-hydroxybenzoic acid and sodium azide 
(0.4 % w/v). 
Ổn định> 4 năm/ 4 ° C.
 - Chai 4: GOPOD Reagent Enzymes.Glucose oxidase
plus peroxidase and 4-aminoantipyrine. Freeze-dried powder.
Ổn định > 5 năm ở nhiệt độ -20 ° C.
 - Chai 5: D-Glucose standard solution (5 mL, 1.00 mg/mL) in 0.2 % w/v benzoic acid. 
Ổn định > 5 năm nhiệt độ phòng
 - Chai 6: Control yeast β-glucan preparation (~ 2 g, β-glucan content stated on the bottle label).

Ổn định > 5 năm ở nhiệt độ phòng. 
............................................................................................
Bộ kit thử β-Glucan (Yeast-enzymatic)
Hãng sản xuất:Megazyme-Ireland

Code: K-EBHLG 

 - Bộ kit thử enzyme Beta-Glucan để phân tích và định lượng 
1,3:1,6-beta-glucan trong nấm men
 - Số lượng sử dụng : 50 assays per kit
 - Quy cách đóng gói: 1 bộ gồm:
 + Bottle 1:    GlucazymeTM
preparation (exo-1,3-β-glucanase, 
endo-1,3-β-glucanase, β-glucosidase and chitinase 
suspension), 2.2 mL. 
Ổn định ở 4°C > 4 năm
 + Bottle 2:    GOPOD Reagent Buffer.Buffer (48 mL, 
pH 7.4), p-hydroxybenzoic acid and sodium azide (0.4% w/v). 
Stable for > 4 years at 4°C.
 + Bottle 3:    GOPOD Reagent Enzymes.Glucose oxidase
plus peroxidase and 4-aminoantipyrine. Freeze dried powder.
Stable for > 5 years at -20°C.
 + Bottle 4:    D-Glucose standard solution(5 mL, 1.5 mg/mL) 
in 0.2% w/v benzoic acid.
Stable for > 5 years atroom temperature.
 + Bottle 5:    Control yeast β-glucan preparation(~ 2 g, 
β-glucan content stated on the bottle label).
Stable for > 5 years at room temperature.
 + Bottle 6:    Control starch preparation(~ 2 g, 96% starch dwb).
Stable for > 5 years at room temperature
....................................................................
KIT TƯƠNG TỰ :

.........................................................................................
β-Glucan Assay Kit (Mixed Linkage)
Hãng sản xuất:Megazyme-Ireland
Code: K-BGLU
100 assays per kit
........................................................................................................
β-Glucanase Assay Kit (Malt and Microbial) 
Hãng sản xuất:Megazyme-Ireland
Code: K-MBGL
100 assays per kit

0 nhận xét:

SẢN PHẨM BÁN CHẠY