Công ty chuyên cung cấp thiết bị và nội thất phòng thí nghiệm Bộ kit thử β-Glucan (Yeast-enzymatic) ~ Thiết bị Nội thất phòng lab SCS

Tìm kiếm

Buồng tắm khí - Air shower cho phòng sạch inox 304

Buồng tắm khí - Air shower cho phòng sạch inox 304

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Bộ kit thử β-Glucan (Yeast-enzymatic)

Bộ kit thử β-Glucan (Yeast-enzymatic)
Hãng sản xuất: Megazyme-Ireland
Code: K-EBHLG
 - Bộ kit thử enzyme Beta-Glucan để phân tích và định lượng
1,3:1,6-beta-glucan trong nấm men"
 - Số lượng sử dụng : 50 assays per kit

 - Quy cách đóng gói: 1 bộ gồm:
 + Bottle 1:    GlucazymeTM preparation (exo-1,3-β-glucanase, endo-1,3-β-glucanase, β-glucosidase and chitinase suspension), 2.2 mL. Ổn định ở 4°C > 4 năm
 + Bottle 2:    GOPOD Reagent Buffer.Buffer (48 mL, 
pH 7.4), p-hydroxybenzoic acid and sodium azide (0.4% w/v). Stable for > 4 years at 4°C.
 + Bottle 3:    GOPOD Reagent Enzymes.Glucose oxidase
plus peroxidase and 4-aminoantipyrine. Freeze dried powder.
Stable for > 5 years at -20°C.
 + Bottle 4:    D-Glucose standard solution(5 mL, 1.5 mg/mL) 
in 0.2% w/v benzoic acid.
Stable for > 5 years atroom temperature.
 + Bottle 5:    Control yeast β-glucan preparation(~ 2 g, 
β-glucan content stated on the bottle label).
Stable for > 5 years at room temperature.
 + Bottle 6:    Control starch preparation(~ 2 g, 96% starch dwb).
Stable for > 5 years at room temperature

0 nhận xét:

SẢN PHẨM BÁN CHẠY