Dòng sản phẩm N-EVAP

Thiết bị bay hơi nitơ N-EVAP của tổ chức rất phù hợp với nhiều phương pháp chuẩn bị mẫu. Chúng tôi đã tạo ra một dòng sản phẩm đa dạng với các dụng cụ khác nhau, từ sáu đến bốn mươi lăm vị trí mẫu. Thiết bị bốc hơi nitơ của chúng tôi sử dụng công nghệ thổi khí nitơ có thể điều chỉnh cho phép kiểm soát hoàn toàn lưu lượng nitơ đến các mẫu, không có khí nitơ bị lãng phí. Chúng tôi kết hợp công nghệ này với nhiệt thống nhất áp dụng hiệu quả thông qua nước hoặc tắm khô. Kỹ thuật này tiết kiệm tiền phòng thí nghiệm bằng cách đồng thời tối đa hoá lượng bốc hơi và tỷ lệ bốc hơi.