Công ty chuyên cung cấp thiết bị và nội thất phòng thí nghiệm MÁY ĐỒNG HÓA ~ Thiết bị Nội thất phòng lab SCS

Tìm kiếm

Buồng tắm khí - Air shower cho phòng sạch inox 304

Buồng tắm khí - Air shower cho phòng sạch inox 304

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

MÁY ĐỒNG HÓA

MÁY ĐỒNG HÓA
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc

Tính năng:
 - Máy đồng hóa với tốc độ cao được sử dụng cho mục đích nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
 - Thích hợp với các mẫu có độ nhớt thấp
 -   Thích hợp trong nhiều lĩnh vực như y tế, khoa học, mỹ phẩm và thực phẩm
 - Tốc độ không đổi bằng cách điều khiển vòng lặp
 - Màn hình hiển thị số
 - Tốc độ: 1000-12000 rpm
MÁY KHUẤY ĐŨA KỸ THUẬT SỐHãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc Model: BL620 - Thể tích khuấy tối đa: 20L
 - Độ nhớt tối đa: 10000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
Model: BL620D - Thể tích khuấy tối đa: 20L
 - Độ nhớt tối đa: 10000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
Model: BL610 - Thể tích khuấy tối đa: 40L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
Model: BL610D - Thể tích khuấy tối đa: 40L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
 
MÁY KHUẤY ĐŨA KỸ THUẬT SỐHãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc Model: BL606 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
Model: BL606D - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
Model: BL603 - Thể tích khuấy tối đa: 100L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
Model: BL603D - Thể tích khuấy tối đa: 100L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas

 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
MÁY KHUẤY ĐŨA KỸ THUẬT SỐHãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc  Model: BL1020 - Thể tích khuấy tối đa: 40L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
Model: BL1020D - Thể tích khuấy tối đa: 40L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
Model: BL1010 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
Model: BL1010D - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
MÁY KHUẤY ĐŨA KỸ THUẬT SỐHãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc  Model: BL1006 - Thể tích khuấy tối đa: 100L
 - Độ nhớt tối đa: 70000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
Model: BL1020D - Thể tích khuấy tối đa: 100L
 - Độ nhớt tối đa: 70000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
Model: BL1003 - Thể tích khuấy tối đa: 120L
 - Độ nhớt tối đa: 150000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
Model: BL1003D - Thể tích khuấy tối đa: 120L
 - Độ nhớt tối đa: 150000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W

MÁY KHUẤY ĐŨA KỸ THUẬT SỐ
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc Model: BL2015 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
Model: BL2015D - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
Model: BL2010 - Thể tích khuấy tối đa: 100L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
Model: BL2010D - Thể tích khuấy tối đa: 100L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
MÁY KHUẤY ĐŨA KỸ THUẬT SỐHãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc  
Model: BL2006 - Thể tích khuấy tối đa: 120L
 - Độ nhớt tối đa: 150000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
Model: BL2006D - Thể tích khuấy tối đa: 120L
 - Độ nhớt tối đa: 150000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
Model: BL2003 - Thể tích khuấy tối đa: 150L
 - Độ nhớt tối đa: độ nhớt cao 
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
Model: BL2010D - Thể tích khuấy tối đa: 150L
 - Độ nhớt tối đa: độ nhớt cao 
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
MÁY KHUẤY ĐŨA Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc   
Model: MS3040 - Thể tích khuấy tối đa: 10L
 - Độ nhớt tối đa: 7000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3040D - Thể tích khuấy tối đa: 10L
 - Độ nhớt tối đa: 7000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS280 - Thể tích khuấy tối đa: 10L
 - Độ nhớt tối đa: 7000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS280D - Thể tích khuấy tối đa: 10L
 - Độ nhớt tối đa: 7000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
MÁY KHUẤY ĐŨA Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc  Model: MS3020 - Thể tích khuấy tối đa: 20L
 - Độ nhớt tối đa: 10000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3020D - Thể tích khuấy tối đa: 20L
 - Độ nhớt tối đa: 10000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3010 - Thể tích khuấy tối đa: 30L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3010D - Thể tích khuấy tối đa: 30L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
MÁY KHUẤY ĐŨA Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc Model: MS3060 - Thể tích khuấy tối đa: 40L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3060D - Thể tích khuấy tối đa: 40L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3030 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3030D - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
MÁY KHUẤY ĐŨA Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc  Model: MS5020 - Thể tích khuấy tối đa: 30L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas 
 - Động cơ: DC motor 120W
Model: MS5020D - Thể tích khuấy tối đa: 30L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas 
 - Động cơ: DC motor 120W
MÁY KHUẤY ĐŨA Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc  Model: MS5010 - Thể tích khuấy tối đa: 60L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas 
 - Động cơ: DC motor 120W
Model: MS5010D - Thể tích khuấy tối đa: 60L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas 
 - Động cơ: DC motor 120W
Model: MS5060 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas 
 - Động cơ: DC motor 120W
Model: MS5060D - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas 
 - Động cơ: DC motor 120W
MÁY KHUẤY ĐŨA Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc Model: MS6010 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt: trung bình 
 - Động cơ: DC motor 200W
Model: MS6010D - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt: trung bình 
 - Động cơ: DC motor 200W
MÁY ĐỒNG HÓA Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc   Model: HM1200D - Motor (đầu ra): 142W
 - Thể tích làm việc: 500~2000ml 
 - Phạm vi tốc độ: 1000~11000 v/ph 
Model: HD1200D - Motor (đầu ra): 142W
 - Thể tích làm việc: 500~5000ml 
 - Phạm vi tốc độ: 1000~12000 v/ph 

0 nhận xét:

SẢN PHẨM BÁN CHẠY